Försåtlig skrämselpropaganda gammal skåpmat

Detta inlägg publicerades på Newsdesk natten till 7/2 2009

Nu, då regeringspartierna äntligen fattat ett vettigt beslut som ger möjligt att rädda både miljö, klimat och välfärd på en gång, blir vi påpassligt överösta med skrämselpropaganda om att det skulle vara högre frekvens av barnleukemi i närheten av vissa kärnkraftverk. Om Miljöpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen bemödat sig om att läsa sammanfattningen i den rapport de själva refererar till, skulle de fattat vad utredarna själva säger, nämligen att man inte kan finna förklaringen i strålning från kärnkraftverken utan snarare från andra effekter som man inte har förklaring till.

Liknande skrämskott har vi hört redan för 10-15 år sedan då man t.ex. kunde läsa att cancerdödligheten på Väröhalvön var högre än genomsnittet. Detta dementerades bl.a. från SSI som menade att man inte kan dra statistiska slutsatser av så små populationer. Genom att mäta små befolkningscentra kan man alltid hitta sk kluster med högre eller lägre frekvens. Man kan lika gärna komma fram till det rakt motsatta om man väljer områden kring andra kraftverk där befolkningen är friskare. Varför gjorde man inte undersökningen hos de anställda på kärnkrafverken? Jo därför att denna grupp är friskare än genomsnittet.

För att återgå till det nu aktuella beställningsverket kan man redan i sammanfattningen läsa att den naturliga, årliga strålningsexpositionen i Tyskland är ca 1,4 mSv. Den strålning som kommer från de tyska kärnkraftverken är 1/1.000-del till 1/100.000-del av den naturliga strålningen och ger inget tillskott till det fastlagda gränsvärdet på 0,3 mSv per år som gäller intill tyska kärnkraftverk. Av rapporten i övrigt framgår att ökningen i leukemi gäller ett enda fall per år. Fel använd statistik ger fel resultat.

En grupp studerande har läst den tyska rapporten noga. Ett sammandrag av innehållet och dess felaktigheter kan läsas via deras hemsida:

Som framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, så vill myndigheten inte stödja rapporten utan anser att den inte tillför nya rön.

De som sprider överdriven och felaktig skrämselpropaganda tar på sig ett stort ansvar för att många blir rädda och mår dåligt helt i onödan.

Mera information kan fås av
Lars Wiegert
Miljövänner för kärnkraft
mfk@mfk.nu
www.mfk.nu

Kan ej kommentera.