Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft i symbios

I en kampanj för att visa att det inte är fråga om ’antingen eller’, utan ’både och’, där dessa tre energislag kompletterar varandra väl, har denna artikel varit publicerad i ett flertal tidningar. Den är författad av Docent Frigyes Reisch och Fil Dr Lars Persson.

Den ”Svenska Modellen” för elproduktion är ett vinnande koncept. Kärnkraften står för hälften av baskraften. Så fort det blåser startar vindkraftverken och ersätter en del av den vattenkraft som ger resten av elenergin. När det inte blåser så träder vattenkraften in och ger motsvarande elproduktion. Sammantagna är förhållandena i Sverige gynnsamma för produktion av elektricitet utan utsläpp av koldioxid. Alla dessa tre komponenter behövs för att stödja en miljövänlig elförsörjning i framtiden.

När man idag steg för steg vill minska förbrukningen av kol, olja och fossilgas (naturgas) inom hela samhället och särskilt inom transportsektorn är det naturligt att använda mera el i Sverige. Modern batteriteknik och laddningsstationer över hela Sverige ger goda möjligheter för att färdas miljövänligt utan utsläpp med eldrivna bilar. En utbyggd järnväg med eldrift är grunden för snabba varutransporter i framtiden.

Den kraftiga utbyggnaden av vindkraften och effekthöjningarna vid de tio kärnkraftverken i Sverige möjliggör att vi kan leva upp till dessa högt ställda ambitioner. Många länder inser också detta och följer det svenska exemplet.

Trots de politiska hindren i en del länder fortsätter således utvecklingen av kärnkraftstekniken. I Storbritannien diskuteras nu inom regeringspartiet Labour en ny generation av kärnkraftsverk. I Finland byggs redan idag en ny stor kraftreaktor och ytterligare en planeras och i Kina planeras för ett tiotal nya reaktorer för elproduktion. Även Frankrike, Bulgarien, Indien och Sydkorea bygger nya kärnkraftverk. I USA har isen nu brutits och efter trettio år har ett par nya kärnkraftverk beställts.

Litauen vill nu behålla sin enda kraftreaktor av Tjernobyltyp trots att man lovat att stänga den i avtalet om inträde i Europeiska Unionen. En folkomröstning kommer därför att anordnas. Ett Nej till kärnkraft i Litauen innebär stora uppoffringar för befolkningen i landet och ökade utsläpp av koldioxid till atmosfären.

Det är bra att i Sverige lagen om förbud att tänka konstruktivt om kärnkraft äntligen har mjukats upp och kärnkraftsdebatten är inte längre helt förlamad.

Världen går vidare och Sverige får inte sticka huvudet i sanden. Sverige måste kunna följa utvecklingen för att fatta kloka beslut när det blir dags att ta nästa steg att gå vidare med utbyggnaden av nya energikällor.

Miljövänner för kärnkraft
Docent Frigyes Reisch, Stockholm
Fil dr Lars Persson, Sigtuna stad

Kan ej kommentera.