Remiss utbyggnad av slutförvarsanläggning i Olkiluoto

Naturvårdsverket har skickat ut remiss enligt Esbo-avtalet om gränsöverskridande samverkan om utbyggnad av redan beslutad slutförvarsanäggning för att täcka även kommande FIN6 och FIN7. Bifogat är MFKs yttrande

Kan ej kommentera.