Pressrelease om möjligheten att köpa ren kärnkraftsel


Nu kan man köpa ren kärnkraftsel
2007-12-18 21:14
Miljövänner för kärnkraft noterar med tillfredsställelse att det nu finns en elleverantör som erbjuder avtal med ren kärnkraft. Vattenfall AB erbjuder numera sina kunder att välja ursprungsmärkt el, vilket omfattar vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

Detta gör det möjligt för envar att ta sitt ansvar, nämligen att välja den energiform man anser vara bra för miljö och klimat och dessutom realistiskt hållbar för tiotusentals år framåt. Miljövänner för kärnkraft ser fram mot att denna möjlighet kan ges till alla elkunder att efter eget förnuft välja den energiform han eller hon anser vara bäst. Miljövänner för kärnkraft anser att det verkliga totalkostnaden, inte bara för produktionen, utan även kostnad för påverkan på miljö och klimat under hela produktionens livscykel, skall återspeglas i priset. På så sätt kan kunden direkt jämföra energislagen utan mer eller mindre dolda styrningar vare sig de kallas kärnkraftskatt, el-certifikat eller något annat.

För mera information gå in på www.vattenfall.se
eller direkt till sidan för kärnkraftsel http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/500776priva/500806el/906791kxrnk/index.jsp

För information om Miljövänner för kärnkraft gå in på www.mfk.nu.

Bengt Barkman
Ordf. i Miljövänner för kärnkraft
Email: mfk@mfk.nu