MFK remissvar M2006/4611/Mk ang finansiering av avgifter och säkerhetsbelopp

Läs här MFK remissvar

Kan ej kommentera.