Kort rapport från möte på KTH 7 dec 2006 om framtidens strålskydd

Mötet hade ordnats av Nationalkomittén för strålskyddsforskning (KVA), avdelningen för filosofi vid KTH, Vattenfall AB och Riskkollegiet. Mötet hade titeln: ”Framtidens strålskydd – från optimering till …?”

Läs rapporten Framtidens strålskydd

Kan ej kommentera.