Rädda Barsebäck

Den gångna veckans nedläggningsbeslut av Barsebäck är ett klart och tydligt exempel på politisk prestige och slöseri med skattebetalarnas pengar. Det är olyckligt att regeringen tillåter nedläggningsivrare att härja fritt och äventyra Sveriges miljövänliga elproduktion på grund av rädsla baserad på okunskap uttalar styrelsen för Miljövänner För Kärnkraft som i helgen hade styrelsemöte i Göteborg.
Folkomröstningsbeslutet som togs för 25 år sedan var för det första grundat på dåtidens forskning och debatt. Nutidens forskning och opinion visar klart och tydligt att kärnkraft för närvarande är den mest effektiva och miljövänliga energikälla vi har.
För det andra innebar folkomröstningsbeslutet att en nedläggning av kärnkraften skulle ske först då det fanns andra alternativ att tillgå. Dessa alternativ finns inte idag om vi vill att miljöfarliga utsläpp fortsatt ska vara på en låg nivå.

Dessvärre är det kärnkraftsmotståndarnas tolkning av folkomröstningen som fått råda. Dessa hävdar nu att bibehållandet av kärnkraften bromsar utvecklingen av alternativa energikällor, vilket är ett påstående utan förankring, men vill därför skynda på en nedläggning trots att alternativ inte finns.

Regeringen bör riva upp uppgörelsen om nedläggning och göra vad som är bäst för miljön, nämligen att behålla Barsebäck i drift avslutar styrelsen för Miljövänner För Kärnkraft.