Tack till Barsebäcks personal

Tisdagen den 30 november kl 11:30 kommer Föreningen Miljövänner För Kärnkraft att vid Barsebäcksverket överlämna ett öppet brev till verkets personal. I delegationen som överlämnar brevet kommer även representanter för den danska systerorganisationen REO att deltaga samt representanter för politiska partier som protesterar mot stängningen av Barsebäcksverket.

Med brevet vill Föreningen Miljövänner för Kärnkraft tacka all personal på Barsebäck för att de under många år drivit kärnkraftverket professionellt, ansvarsfullt och framgångsrikt och till stor fördel för miljön. Gigantiska mängder av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och andra utsläpp har undvikits genom Barsebäck.

Vi delar idag er besvikelse och bitterhet och hoppas att verket åter ska kunna öppnas så snart förnuft får segra över fundamentalism.

Brevet återges nedan.

För närmare upplysningar kontakta Nils-Erik Nilsson, tel 070-676 70 92

Väröbacka den 1999-11-30

Till: Personalen, Barsebäcksverket

ÖPPET BREV TILL PERSONALEN VID BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK FRÅN FÖRENINGEN MILJÖVÄNNER FÖR KÄRNKRAFT

Opinionsundersökningar visar att ca 80 % av det svenska folket –och en majoritet inom alla politiska partier – är emot en stängning av kärnkraftverk på politiska grunder. Ändå är det detta som nu tycks ske i Barsebäck!

Hur kan en regering och en riksdagsmajoritet som säger sig beslutna att motverka risken för en klimatkatastrof lagstifta om en avveckling av Sveriges kärnkraft som i decennier gett landet mängder av elenergi utan att bidra med koldioxid? Hur kan man ge sig till att framtvinga en stängning av ett av världens säkraste och bäst skötta kärnkraftverk – och därmed öka beroendet av importerad el, ofta från koldioxidproducerande kraftkällor? I en färsk rapport uppges Naturvårdsverket hävda att det största miljöproblemet är hur utsläppen av koldioxid ska kunna sänkas för att inte förvärra växthuseffekten. En grundläggande omställning av hela samhället, inte minst energi- och transportsystemet måste till om inte klimatet ska gå över styr, säger verket.

Är det verkligen så att Naturvårdsverket – och regeringen med stödpartierna centern, vänsterpartiet och miljöpartiet – vill börja en grundläggande koldioxidminskande omställning av hela samhället med att avveckla den koldioxidfria kärnkraften? I så fall låter de sig ledas av den gröna fundamentalism som försöker intala oss att de 80 % av världens kommersiella elenergi som kommer från fossila bränslen och kärnenergi kan ersättas av förnybara energikällor (exkl. Vattenkraft), som idag ger världen 1 % av denna energi!

I folkomröstningen 1980 skanderades: ”Vad ska väck? Barsebäck! Vad ska in? Sol och vind!” Nu drivs den linjen en gång till – fast utan sol. För att ersätta Barsebäcks båda reaktorer skulle det krävas över 4000 vindkraftverk om 1000 kW eller mer än ett nytt vindkraftverk om dagen fram till 2010. Därtill skulle det krävas reservkraft, för det blåser ju inte jämt. Är denna linje mer trovärdig idag än den var 1980? Kommer det svenska folket vara villigt betala alla de miljarder i subventioner som skulle behövas för att ersätta ett av världens säkraste kärnkraftverk? Knappast. Det är nog fossilgas – inte vind – som de politiska strategerna har tänkt ska ersätta kärnkraften. Att regeringen inom EU utverkat att Sverige ska få öka sina koldioxidutsläpp med 4 %, medan EU som helhet utfäst sig att minska sina utsläpp med 5 % tyder på det, för av en omställning från kärnkraft till gas blir det mer, inte mindre, koldioxid! Föreningen Miljövänner för Kärnkraft vill tacka all personal på Barsebäck för att de under många år drivit kärnkraftverket professionellt, ansvarsfullt och framgångsrikt och till stor fördel för miljön. Gigantiska mängder av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och andra utsläpp har undvikits genom Barsebäck. Vi delar idag er besvikelse och bitterhet och hoppas att verket åter ska kunna öppnas så snart förnuft får segra över fundamentalism. Där är vi inte just nu.

Nils-Erik Nilsson
vice ordförande, Miljövänner för kärnkraft