Barsebäcksavvecklingen

Efter Regeringsrättens avgörande i Barsebäcksmålet finns det nu en större risk för en stängning. Vi uppmanar till protester. För stängning har man åberopat demokrati-, miljö- och säkerhetsintressen. Verkligheten är att genom en stängning

 • Avvecklas en av världens säkraste kärnreaktorer, Barsebäck 1
 • Går man emot 82% av svenska folket (SIFO 99-06-16)
 • Ersätts ren kärnkraft med smutsig kolkraft
 • Drabbas människor och natur genom ökade kväve-, svavel- och partikelutsläpp
 • Bidrar man till ökade koldioxidutsläpp
 • Kastas värdefulla pengar i sjön
 • Inleds en försämring av den svenska basindustrins konkurrenskraft
 • Ökas beroendet av utländsk elproduktion
 • Förlorar människor sitt arbete genom politiska beslut
 • Ersätts modern energiproduktion med ålderdomlig
 • Struntar man i att ens utreda miljökonsekvenserna av sina åtgärder

Det är en skymf mot både miljön och demokratin när den politiska makten ignorerar både miljölagstiftning och folkopinion.

Om Du tycker att en stängning är orimlig, gå med i föreningen Miljövänner För Kärnkraft som verkligen bryr sig om miljön och bygger sin verksamhet på saklighet och vetenskapliga fakta.

För mer information kontakta:
Ragnar Hellborg 0709 – 70 00 55

Nils-Erik Nilsson 0706 – 76 70 92