Remiss av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – Dnr M2021/00558

Remiss SOU 2021_10 Yttrande från Miljövänner för Kärnkraft

Kan ej kommentera.