Manifestationer mot stängning av Ringhals 1, 2

(uppdaterad 12/1 2020)
Nya demonstrationer! Denna gång mot stängningen av två reaktorer i Ringhals. Demonstrationerna arrangerades av Medborgerlig samling och ägde rum 29/12 2019 i följande städer: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och den 28/12 i Helsingborg.
Miljövänner för Kärnkraft deltog med Nils-Erik Nilsson bland föredragshållarna i Göteborg.

Demonstrationen i Göteborg uppmärksammades av SVT Nyheter Väst där Nils-Erik Nilsson (Miljövänner för Kärnkraft) och Emanuel Lindström (Medborgerlig Samling) blev intervjuade (klicka här).
I samband med manifestationen skrevs en artikel publicerad i Hallandsposten. Den kan läsas genom att klicka här.

Bakgrunden till uppropet

Av Mikael Ståldal, energipolitisk talesman Medborgerlig Samling
Att stänga Ringhals 1 och 2 är ett ekonomiskt slöseri utan motstycke. Regeringspartierna klamrar sig fast vid lögnen att kärnkraften inte är lönsam och att nedläggningen sker av ekonomiska skäl. 2015 när beslutet fattades tyngdes lönsamheten av ett extremt lågt elpris (21 öre/kWh) och en tung straffbeskattning – den så kallade effektskatten. Men idag är det 2019, elpriset ligger på över 40 öre/kWh och effektskatten för kärnkraft är avskaffad. VAKNA, det är 2019!
Sanningen är att Ringhals 1 och 2 är mycket lönsamma idag, och genererade 2018 en årsvinst på ca 3 miljarder kr (DI 12/12 2019). Denna lönsamhet uppnåddes helt utan statliga subventioner. Som jämförelse har de förnybara energikällorna sedan 2003 subventionerats av elkonsumenterna med 52 miljarder kronor genom elcertifikat.

Politikerna i Energiöverenskommelsen tänkte att bortfallet från nedlagd kärnkraft till stor del skulle kompenseras genom en kraftigt utbyggd vindkraft. Idag produceras merparten av elen i norra Sverige, medan behovet är störst i södra Sverige. För att leda ökade mängder el från norr till söder krävs en mycket omfattande utbyggnad av det svenska nationella stamnätet, till enorma kostnader. Forskare vid KTH uppskattar att det skulle kosta ca 1000 miljarder netto att ersätta all den kvarvarande kärnkraften i Sverige med vindkraft, solkraft och utbyggd vattenkraft samt utbyggnad av elnätet (fplus 3/12 2019).
Risken för effektbrist slår hårt mot hushållen och den svenska industrin. Sveriges invånare kommer att få ett tydligt kvitto på regeringens politik när elräkningarna stiger för att täcka de ökade kostnaderna. Allt talar för att Sverige kommer att behöva mer el i framtiden, t.ex. för elbilar, datorhallar och kolfri stålproduktion. Hur ska vi kunna utveckla vårt samhälle utan tillräckligt med el?

De styrande politikerna verkar tro att Sverige har ett överflöd av pengar, eftersom de vill slänga bort hundratals miljarder på en huvudlös energipolitik. Eller kan det vara så att de glömde analysera konsekvenserna av sin egen politik?

LÄNKAR:
https://www.di.se/…/ge-fortum-chansen-att-driva-ringhals-…/…
https://www.fplus.se/forskare-karnkraft-sparar-1-…/a/Op1X61…
https://www.svd.se/brodjatte-ville-expandera–stoppas-av-el…
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7231481
https://cesar.energimyndigheten.se/
https://kvartal.se/artiklar/100-procent-fornybart-ar-osmart/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Test.ashx?ResourceId=5787

Kan ej kommentera.