Utsläpp från förbränning mycket farligare än strålning

Av Lars Wiegert, MFK sekr.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör sju miljoner människor varje år i förtid på grund av luftföroreningar från fossil- och biobränslen. (se http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/). Av de sju miljonerna dödsfallen beror hälften vardera från fossil- respektive biobränslen.

Enligt WHO och andra FN-organ har kärnkraft, under de 50 år den funnits, endast så få dödsfall på sitt samvete att de inte märks i statistiken. Enda olyckan med dödlig utgång är Tjernobyl, till vilken endast ca 50 dödsfall direkt kan kopplas (se t.ex ”Chernobyl: the true scale of the accident”, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/).

Vad gäller härdsmältorna i Fukushima och TMI har ingen fått skadlig stråldos av olyckorna, varken hittills eller i framtiden (se t.ex UNSCEAR: http://www.unscear.org/docs/reports/2013/13-85418_Report_2013_GA_Report.pdf
och NRC:
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html).

Det är därför obegripligt att politiska partier och andra organisationer som kallar sig miljövänliga och vill måna om människors säkerhet och hälsa, motarbetar kärnkraften. Detta är ett cyniskt spel med människors hälsa och liv eftersom en avveckling av kärnkraften ökar de mycket farligare luftföroreningarna från eldning.

Vad gäller eldning av biomassa ska vi heller inte glömma att den, förutom utsläpp av giftiga gaser, även skapar koldioxid. Oavsett om det anses kompenseras med (fördröjd) återväxt på annat håll, om vi vill minska CO2-utsläppen, ska man alltså odla mera men minska förbränning även av biomassa.

Det är helt klart att kärnkraften förlänger miljontals människors liv genom att den ersätter förbränning av fossil- och biobränslen. Äkta miljövänner ser positivt på kärnkraften.