Europeisk vindkraft 2013

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)
I tidskriften Ren Energi NR.141 Maj 2015 finns en läsvärd artikel av en dansk skribent med namnet Kaj Mieritz. Där kan man läsa att dansk vindkraft 2014 producerade 39 % av det danska elbehovet. De havsbaserade vindkraftverken stod för 40 % och de landbaserade för resten. Det har gått ännu bättre 2015. Under det första kvartalet kom 44 % av den danska elen från vindkraftverken.

Nu finns det emellertid en annan sida av saken. Under 1000 timmar (42 Dagar) under 2014 blåste det så lite att vindkraften bara producerade mellan 0 och 6 procent av det danska behovet av el. De dagarna var det norska och svenska vattenkraftverk och svenska kärnkraftverk som räddade situationen. När det blåste som mest producerades det 32% mer än vad Danmark behövde.

Efterhand som vindkraften byggs ut i Sverige, Tyskland och andra länder önskar många ha den norska och svenska vattenkraften som backup. Frågan är om den skandinaviska vattenkraften räcker till det. Man hör ofta att det vid en given tidpunkt blåser på det ena eller andra stället i Västeuropa. Bygger vi bara ut förbindelserna mellan länderna går ekvationen ihop. Detta är en teori som inte håller. Bilden nedan visar den sammanlagda elproduktionen i de 7 länderna Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Irland timme för timme under 2013. 24 timmar under 365 dagar ger 8760 timmar som vi ser på bildens X-axel. (GW betyder gigawatt som är en miljon kilowatt.)

Problemet med försörjningssäkerheten löser man inte genom att bygga fler vindkraftverk. Även med dubbelt så många vindkraftverk som i dag skulle Danmark bara producera 0 till 12 % av elbehovet under 42 dagar om året. Det är därför inte meningsfullt att bygga ut den danska vindkraften. Det är heller inte meningsfullt att bygga ut vindkraften i andra europeiska länder. Det måste alltså finnas andra reserver att ta till när det inte blåser.

Om innebörden i diagrammet nedan varit känd av politiker och ekonomer, kanske de förtida stängningarna av tre svenska reaktorer hade fått ytterligare respit.

Europeisk vindkraft 2013