Kärnkraften – En strålande energikälla

Av Bengt Lindhé, docent i husdjursgenetik vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som efter pensioneringen intresserat sig för energifrågorna.

Boken har tillkomit som en reaktion mot den oreflekterade negativa attityden mot kärnkraft som präglat den offentliga debatten ända sedan Harrisburg-olyckan 1979. Vare sig Harrisburg eller Fukushima resulterade i några dödsfall och inte heller några negativa hälsoeffekter. Antalet dödsfall efter Tjernobyl-olyckan har inte kunnat fastställas med någon större precision, men jämfört med de mycket stora dödstal som orsakas av kolkraft och vattenkraft, främst i Kina, är förlusten i människoliv som följd av kärnkraft mycket begränsad.

Långtidsförvaringen av utbränt kärnbränsle 500 m ner i urberget är nogsamt redovisat i boken, även om den bästa lösningen vore att detta bränsle återvinns i modernare versioner av kärnkraft­reaktorer.

En reduktion i användningen av fossila bränslen är den största utmaningen i dagens samhälle för att på det sättet hålla nere ökningen av atmosfärens koldioxidhalt med de klimatförändringar som detta kan föra med sig. Kärnkraften är omistlig om detta ska lyckas.
ISBN 978-91-979-0023-2
Bengt Lindhé förlag 2012
40lindh@telia.com