Annons AIP februari 2015 och specialnummer ’Grön omställning’ mars 2015

Inför bildandet av den av regeringen utlovade energikommissionen tog MFK fram en annons som belyser varför det inte finns någon anledning att avstå från kärnkraft. Inte heller behöver man acceptera ’vissa risker’, eftersom kärnkraft inte är farligare än andra kraftslag. Dessutom är kärnkraft minst lika uthållig som vilken annan kraftkälla som helst och med nästa generation av reaktorer kan den näst intill kallas ’förnybar’ (ett begrepp som egentligen inte finns i verkligheten).

AIP 2015-02 (1)

Följande länkar ger fördjupningar via artiklar, som i sin tur refererar till officiella källor vilka styrker det sagda:

Olyckor har visat att kärnkraft är vårt minst farliga energialternativ
Dags att erkänna de liv kärnkraften räddar
Backgrounder on the Three Mile Island Accident (U.S.NRC)
Chernobyl’s legacy, Health, Environmental and Socio-economic Impacts (IAEA m.fl)
Fukushima Nuclear Accident (IAEA)
Analysera för att agera. Om livscykelanalyser och miljödeklarationer (Analysgruppen vid KSU)
ExternE – External Costs of Energy
Hälsorisker vid elproduktion (Analysgruppen vid KSU)
Om uthållighet och förnybarhet
Viktigt med faktabaserade beslut (Second Opinion)
Över 5000 svenskar dör i förtid varje år av luftföroreningar (IVL)
Rapporten från Umeå Universitet om luftföroreningar i Sverige