MFKs flygblad under Almedalsveckan

Kärnkraft – Ja tack!

Den globala elproduktionen har de senaste 20 åren stigit med 60 %. I Kina har den stigit med 360 % och utvecklingen fortsätter. Energibesparingar i Sverige, EU och övriga industriländer är välkomna, men räcker inte för att bryta trenden med globalt ökande elanvändning.

Idag utgörs den globala elproduktionen till 2/3 av fossila bränslen (kol, olja, naturgas), 1/6 av kärnkraft och 1/6 av förnybart. Om vi ska klara klimatet så måste den fossila elproduktionen bort nästan helt under de närmaste decennierna. Produktionen från kärnkraft och förnybart måste minst tredubblas. Det klarar vi inte utan att bygga ut kärnkraften!

Visste du att…

  • Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
  • Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
  • Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
  • Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan.
  • Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima.
  • Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
  • 200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina.
  • Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.

Visa ditt stöd för framtidens energi!
Gå med i föreningen
Miljövänner för kärnkraft

Mera information med klickbara länkar som kompletterar påståendena ovan

Jämförelser av utsläpp från olika energislag:
world-nuclear.org
vattenfall.se
nuclearinfo.net

Hur många har skadats av strålnig från Fukushima?
Ännu så länge 0 skador, www.iaea.org

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från kolkraft?
Svar över en halv miljon, bmjjournals.com

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från biobränslen?
Svar över en miljon. www.who.int

Hur många har dött på grund av vattenkraftsolyckor?
Svar 200 000 bara i Banqiao olyckan i Kina. en.wikipedia.org

Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
www.mfk.nu

Härdsmältan i Three Mile Island (Harrisburg) 1979
www.nrc.gov

Comments are closed.