Japanerna ser realistiskt på strålskydd

Japan drabbades av en svår reaktorolycka av högsta graden 7 på internationella INES-skalan i samband med en jordbävning graderad till 9 på Richterskalan den 11mars 2011. Sex reaktorer i Fukushima- Daiichi drabbades av tsunamivågen som slog sönder maskinerna för nödkylning av reaktorerna och kraftnätet för yttre elförsörjning. Härdarna i tre av reaktorerna smälte och den i reaktorerna bildade vätgasen exploderade och förstörde reaktorernas ytterhöljen.
Radioaktivitet läckte ut från reaktorerna och spreds i vattnet och i luften i omgivningen med rådande vindar. Till och med i Sverige kunde låga halter av radioaktivt jod uppmätas vid FOI:s mätstationer utan skadlig betydelse för hälsan eller miljön.
I Sverige har radioaktiva ämnen spritts över landet vid några tillfällen. Under 1950-60 talen spreds över hela Sverige radioaktiva ämnen från de ryska kärnvapenproven på Novaja Zemlja och 1986 så gav Tjernobylolyckan upphov till en radioaktiv beläggning främst i norra Sverige beroende på vindar och regn.
Vid de ryska atombombsproven vidtogs inga skyddsåtgärder. Vid Tjernobylolyckan så kostade olika skyddsåtgärderna bortåt 1 miljard kronor i ersättningar från svenska staten för bortkastad mjölk och kött från vilda djur och renar. Kostnaderna blev höga då de tidigare bestämda gränsvärdena baserade på kunskaperna från 1960-talet atombombsprov sänktes efter olyckan med en faktor fem.
I Japan har man inte sänkt gränsvärdena för radioaktiva ämnen efter olyckan. Stråldoserna för de som arbetar med skyddsarbete vid reaktorerna har tillåtits gå upp till 250 mSv – en högre siffra än normalt tillåtna 50 mSv per år. Ingen av arbetarna vid Daiichi-reaktorerna i Japan har skadats allvarligt av strålning.
De svenska gränsvärdena vid Tjernobylolyckan var onödigt lågt satta och kostade oss således nära 1 miljard kronor. Vi har något av en trygghetshets i Sverige.
Fil dr Lars Persson
Slånbärsvägen 11A
19334 Sigtuna
0708-297100
lars.ingeman@telia.com