Välkommen vändning i Tyskland

Tyskland har beslutat förlänga drifttiden för sin kärnkraft till 2040 (istället för 2025 som tidigare beslutat), se artikel i SvD.

Det är ett mycket välkommet beslut. Tyskland får merparten av sin energi från fossilt kol och gas, och forcerad avveckling av kärnkraften skulle allvarligt försvåra arbetet att minska användningen av fossila bränslen och reducera utsläppen av koldioxid.

Helst skulle vi vilja se att Tyskland helt överger idén om politiskt driven kärnkraftsavveckling, och istället tillåter utbyggnad. Men detta är ett steg i rätt riktning.