Remiss SOU 2009:88, Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

Inom Ramen för pågående utredning om Samordnad reglering på Kämteknik- och strålskyddsområdet har rubricerade delbetänkande gått ut på remiss. Miljövännerr för kärnkraft har avgett sitt yttrande där vi ställer oss positiva till att att avvecklingslagen (1997:1320) tas bort för att därmed ge möjlighet att ersätta äldre kärnkraftverk med nya. Samtidigt ogillas att kärnkraften särbehandlas med snåriga begränsningar som starkt skulle försvåra sådant utbyte och som inte förekommer för annat kraftslag eller annan industri över huvud taget. Läs hela yttrandet

Kan ej kommentera.