STF-seminarium ’Kärnkraft 2007’ den 31 maj

MFKs ordförande Bengt Barkman deltog och delger här sina intryck.

Ett heldagsseminarium på Berns arangerat av STF och sponsrat av vattenfall, där Kärnkraften i global, europerisk och svensk belysning behandlades av Hans von Uthmann v vd för Vattenfall och chef för Vattenfall Norden. För utvecklingen i Europa talade chefredaktör Bengt Magnusson Svensk Energi. Om OKG:s fortsatta satsningar på kärnkraft talade Bjarne Norén teknikchef på Oskarshamns kärnkraftverk. Hur man avvecklar ett kärnkraftverk talade Magnus Groth Vd Studsvik om. Slutförvaring av kärnavfallet talade SKB om och sedan kom MKG:s Johan Swan med ett inlägg som var helt ute i det blå med slutförvaring på 3000m djup. Det är konstigt att MKG får ett utrymme på ett seminarium som detta! Uranbrytning i Sverige beskrevs av bergmästare Jan-Olof Hedström och om möjliga miljardvinster eller oacceptala miljökonsekvenser talade Olov Holmstrand från teknikkonsultföretaget Ramböll Sverige. Ordförande i reaktorsäkerhetsnämden professor Björn G Karlsson upplyste om säkerhet under rubrik ”kärnkraftsolyckor eller kärnkraftsbagateller”. Om vad som hände i Forsmark berättade Göran Persson v vd Forsmark. Det intressantaste föredraget hade Jan Wallenius docent i reaktorfysik på KTH om framför allt 4:e generationens kärnkraftsverk. Den efterföljande debatten blev ganska ointressant förutom inlägg av representant från basindustrin som talade för energi och företagande. Mikael Karlsson från Svenska Naturskyddsföreningen var helt vettlös i sitt sätt att angripa kärnkraften.

Slutsats blir att det är bra att vi syns och MFK erbjuder sig gärna att vara med som talare vid nästa tillfälle.

Kan ej kommentera.