SKB samrådsmöte den 31 maj

Anders Andersson deltog och lämnar här sina kommentarer.
SKB har haft samrådsmöte om inkapsling och slutförvar i Östhammar den 31/5. Mötet var ambitiöst upplagt och SKB redovisade sitt arbete och planer fram till tillståndsansökan om 2 år. Dock saboterades mötet av”miljöaktivister” av typen OSS, MKG och MILKAS med Johan Svahn och Maja Kuylenstjärna i spetsen. De beskyllde SKB för att ha bedrivit en förnekande politik under lång tid och tvingats till succesiv reträtt. Kritiken var till största delen vettlös och lögnaktig och åhörarna blev hjärtligt trötta på det stundtals barnsliga anti-resonemanget. Inställningen från publiken delgavs SKB:s ledning och man ansåg att sådan sabotage-verksamhet gjorde samrådsmötena meningslösa. En annorlunda informationsform efterlystes.

Kan ej kommentera.