MFK yttrande över livstidsförlängning av Lovisa

Till Naturvårdsverket
Underrättelse från Finland enligt ECE-konventionen om miljö-konsekvens­beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) gällande ett projekt för livstidsförlängning av Lovisa kärnkraftverk.
Yttrande från Miljövänner för kärnkraft, MFK
.

Finsk kärnkraft har en tradition av hög säkerhetskultur, driftsäkerhet och tillgänglighet. Finsk kärnkraft är i absolut framkant även när det gäller kärnkraftens pålitlighet för såväl människor som miljö – man har exempelvis som först i världen utarbetat en komplett metod för förvaring av kärnkraftens restprodukter.

Världens kärnkraft har till idag en historia av fler än 18000 reaktorår. Med den erfarenheten som bakgrund har en majoritet av de PWR-och LWR-reaktorer som nu är i drift visat sig ha betydligt längre livslängd än ursprungligen planerats för. Drifttiden för flera sådana reaktorer har också förlängts till in på 2040-talet – det gäller även de svenska som dock tagits eller planeras tagas ur drift, vilket alltså sker i förtid. Finsk energipolitik har inte planer på avveckling, utan litar på kärnkraft som en viktig och växande andel av landets elförsörjning. Ett sådant förtroende är och förblir en viktig symbol i kärnkraftens säkerhetskultur och för en växthusgasfri elgenerering.

Med stöd av ovan sagda ser MFK helhjärtat och med tillförsikt fram emot att reaktorerna i Lovisa kan ges förlängt drifttillstånd. Därmed vill MFK yttra följande om den framlagda planen för miljökonsekvensbedömning:

• Med den erkänt höga säkerhetskultur som visats i Finland, anser MFK att det inte finns behov av Sveriges medverkan i miljökonskvensbedömningen.
• MFK anser inte att det finns speciella miljökonskvenser som berör Sverige, utöver vad som
hanteras av finska myndigheter.
• MFK ser det framlagda bedömningsprogrammet som uttömmande och har inga synpunkter därutöver.

Bua den 15 oktober 2020
Carl Erik Magnusson
Ordförande i Miljövänner för kärnkraft

Kan ej kommentera.