MFKs flygblad för Almedalen 2009

MFK var på plats under Almedalsveckan och delade ut detta flygblad.

Här följer länkarna på baksidan av flygbladet:

Jämförelser av utsläpp från olika energislag

Hur många har dött pga kärnkraftsolyckor?
Svar: högst 5 tusen på grund av Tjernobyl.
The Chernobyl Forum (IAEA, WHO, UNDP, FAO, UNEP)

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från kolkraft?
Svar: över en halv miljon
BMJ

Hur många dog i fjol på grund av föroreningar från biobränslen?
Svar: över en miljon.
WHO

Hur många har dött på grund av vattenkraftsolyckor?
Svar: 200 000 bara i Banqiao olyckan i Kina.
Wikipedia

Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
MFK

Härdsmältan i Three Mile Island (Harrisburg) 1979
U.S.NRC

Kan ej kommentera.