Forskningsreaktorer


Danmark

Danmark har erfarenhet av reaktordrift sedan 50-talet genom sina 3 forskningsreaktorer vid energiforskningscentret Risö. Eftersom Danmarks planerade kärnkraftsatsning inte längre är aktuell har reaktorerna efter hand stängts – den senaste, DK 3, år 2000. Risö ska nu i stället öka sin satsning på vindkraft.
DK 1, 2 och 3
Beslut om stängning av DK 3

Norge
JEEP II
Haldenreaktorn
OECD:s Haldenprojekt

Polen
MARIA-reaktorn (endast polska)

Österrike
TRIGA-reaktorn

Australien
HIFAR-reaktorn

Mer information finner du i IAEA:s databaser över Forskningsreaktorer i världen respektive Kraftproducerande reaktorer i världen.