Kärnkraft i människans tjänst

Kärnkraft i människans tjänst
Miljövänner för Kärnkraft 1999
ISBN 91-630-7857-0


Hans Pedersen Dambo (red.)

Kärnkraft
i människans tjänst

Ett debattunderlag från Miljövänner För Kärnkraft

Detta är den fjärde boken i Miljövänner för Kärnkraft:s skriftserie om kärnkraft. Tidigare böcker i serien är Kärnkraft – avveckla eller utveckla, 1995, Kärnkraft ur olika perspektiv, 1996 och Kärnkraft i dag och i morgon,1997.
Med titeln Kärnkraft i människans tjänst vill vi påminna om de fördelar kärnkraft, kärnenergi i andra former och strålning inneburit för hälsa, miljö, välstånd och teknisk utveckling.

Björn Wahlström försöker i den första artikeln få oss att se på dagens problem ur en helt ny synvinkel. Att världen står inför stora miljöproblem i framtiden är uppenbart.

IAEA:s förre generaldirektör, Hans Blix, tar upp dessa problem i en artikel, som också visar vikten av ett globalt synsätt.

Per-Eric Ahlström och Ingemar Lindholm behandlar miljöfrågor i kärnbränslecykeln från uranbrytning till avfallshantering.

Ofta utmålas ett haveri vid Barsebäcksverket som den ultimata olyckan med vittgående konsekvenser i både Sverige och Danmark. Jan-Olov Liljenzin gör en ingående genomgång av säkerheten i de svenska reaktorerna och beskriver också ett härdsmälteförlopp.

Atomförsäkringspoolens förre VD, Gunnar Andersson, redogör för vad som verkligen gäller i försäkringsfrågan.

Björn Wahlström berättar i en artikel om strålning på ett lättförståeligt sätt och Ragnar Hellborg beskriver i en mer ingående artikel olika tillämpningar av strålning i medicinen.

Att kärnenergin har indirekta fördelar och tillämpningar av mycket större omfattning än kärnkraften är nog okänt för många. Imre Pázsit visar på ett antal sådana tillämpningar.

Slutligen beskriver Hans Blix med en artikel om IAEA:s många verksamhetsområden, som är betydligt fler än kärnkraft och kärnvapenövervakning.
——————————————————————————–

Innehåll

Förord
Hans Pedersen Dambo, har arbetat med kärnkraftsinformation sedan 1985
hans.pedersen-dambo@telia.com
w1.467.telia.com/~u46704342/

Om kärnkraften varit först
Björn Wahlström, strålskyddsexpert och forskningssamordnare vid Lovisa kärnkraftverk i Finland.
wahls@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/wahls

Kärnkraften och miljön
Hans Blix, har varit generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien och är styrelseledamot i Miljövänner för Kärnkraft.

Miljön i kärnbränslecykeln – urangruvor och kärnavfall
Per-Eric Ahlström, civilingenjör i teknisk fysik och tidigare bl.a. vice VD och utvecklingschef vid SKB. Numera pensionär och konsult.
Ingemar Lindholm, tekn.lic. och verksam inom ”Projekt Kärnbränsle och Miljö”.
Mer information om kärnbränsle och -avfall finns hos SKB:
info@skb.se
www.skb.se

Kärnkraft och säkerhet
Jan-Olov Liljenzin, professor i Kärnkemi vid Chalmers tekniska högskola.
jol@nc.chalmers.se
www.nc.chalmers.se

Kärnkraftsförsäkringar
Gunnar Andersson, jur. kand. och f.d. VD för Svenska Atomförsäkringspoolen.

Vår dagliga dos – Om strålning och risker
Björn Wahlström, strålskyddsexpert och forskningssamordnare vid Lovisa kärnkraftverk i Finland.
wahls@kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/wahls

Strålning i medicinen – till nytta för människan
Ragnar Hellborg, docent i fysik vid Lunds universitet och ordförande i Miljövänner för Kärnkraft.
Ragnar.Hellborg@nuclear.lu.se
www.fysik.lu.se/nuclearphysics/ams

Kärnenergi i samhällets tjänst
Imre Pázsit, professor och föreståndare för Avdelningen för reaktorfysik, Chalmers tekniska högskola.
imre@nephy.chalmers.se
www.nephy.chalmers.se/~imre

IAEA – en organisation för kärnenergi mot kärnvapen
Hans Blix, har varit generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien och är styrelseledamot i Miljövänner för Kärnkraft.