Arkiv för 2023

Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar gällande Polens planer att bygga kärnkraftverk

230113

MFK yttrande NV-08364-15 (klicka här)