Arkiv för 2023

Återta kontrollen över vårt elkraftsystem!

230509

Av Lars Wiegert MFK sekr.

Kärnkraft har stängts på de platser de verkligen behövs och i Norrland råder närmast guldrush med okontrollerad utbyggnad av vindindustrier. Den konkurrensfördel vi hade före avregleringen med ren och billig el har vi slumpat bort. En så viktig infrastruktur som elkraftförsörjning är en nationell angelägenhet som måste kunna styras utan EUs inblandning.

(mer …)

Åtta skäl till att kärnkraft inte alls är dåraktigt

230327

Av Carl Erik Magnusson, docent i fysik vid Lunds Universitet

Johan Hansson, Professor i teoretisk fysik vid Luleå Tekniska Universitet skriver i Dagens Nyheter och i Flamman under rubrik ”Åtta skäl till att kärnkraft är dåraktigt”.
Här bemöts Hanssons påståenden punkt för punkt:

(mer …)

Hur är det fatt med fransk kärnkraft?

230321

Av Carl Erik Magnusson, ordf. MFK

Frankrike har länge setts som ett mönster för skalbar, pålitlig och näst intill fossilfri elproduktion. Men när den behövdes som mest hände något. Vad hände?

(mer …)

Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar gällande Polens planer att bygga kärnkraftverk

230113

MFK yttrande NV-08364-15 (klicka här)