Archive for december, 2022

Svensk Kärnbränslehantering AB:s Forsknings- och utvecklingsprogram (FUD) 2022.Ärende SSM 2022-4839

onsdag, december 21st, 2022

MFK yttrande SSM 2022-4839 SKB-FUD 2022

Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan frånBelgien. Ärende nr NV-07077-22

torsdag, december 15th, 2022

MFK svar NV-07077-22