Archive for februari, 2022

Samråd enligt artikel 4-5 ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar gällande Polens planer att bygga kärnkraftverk

fredag, februari 25th, 2022

MFK yttrande NV-08364-15 (klicka här)

Remiss: Ansökan om utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall. Ärendenr SSM2021-7697

fredag, februari 25th, 2022

(mer …)