Arkiv för 2021

Remiss av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – Dnr M2021/00558

210722

Remiss SOU 2021_10 Yttrande från Miljövänner för Kärnkraft

Remiss av förslag till föreskrifter om omhänder-tagande av kärntekniskt avfall, arbetsnamn SSMFS-KÄKA

210722

(mer…)