Stor manifestation Stockholm 20 oktober

Inbjudan till ”Stand Up for Nuclear” på Mynttorget i Stockholm, 20 oktober kl. 11-14
Den 20 oktober 2019 kommer klimat- och miljömedvetna medborgare runt om i världen att manifestera sitt stöd för Kärnkraften. Manifestationen Stand Up for Nuclear är ett upprop som görs i samarbete med oberoende och ideella organisationer i ett globalt nätverk som är fast övertygade om kärnkraftens framstående roll för att bekämpa klimatförändringar och luftföroreningar.
Upprop kommer att genomföras på allmänna platser, tågstationer, parker och universitet i storstäder i Europa, USA, Kanada, Sydkorea, Indien, Australien mm. I Sverige kommer manifestationen att hållas den 20 oktober kl. 11-14 på Mynttorget i Stockholm.
Syftet med manifestationen är att uppmärksamma kärnkraftens centrala roll för att tillhandahålla ren, utsläppsfri, pålitlig och säker energiförsörjning till gagn för människa och miljö. Målet är att uppmärksamma allmänheten på den stora samhällsnytta kärnkraften tillför och för att motarbeta myter och fördomar runt kärnkraften. Det kommer att bli ett fullspäckat program med inspirationsrika talare , roliga och trevliga aktiviteter för barn och familjer. Planeringen är i full gång. Vi vill med denna förhandsinformation sprida budskapet och uppmana alla att boka in evenemanget i era kalendrar.
Ta med familj, kolleger, vänner och bekanta. Anslut till uppropet och stötta koalitionen tillsammans med miljövänner, forskare, föräldrar, studenter från hela världen! Detta kommer också att bli ett tillfälle för Sveriges ca 20 000 kärnkraftsarbetare att visa sin stolthet för sin bransch och sitt arbete. Allt du behöver göra är att närvara vid evenemanget.
Stand Up for Nuclear Stockholm anordnas genom det internationella nätverket Nuclear Pride Coalition i ett unikt samarbete mellan svenska yrkesnätverk, fackliga nätverk och miljöorganisationer:

Sveriges Kärntekniska Sällskap
Women in Nuclear Sverige
Vi som stödjer Svensk Kärnkraft
Svenska Ekomodernisterna
Miljövänner för kärnkraft
Mera info på den internationella hemsidan
Anmäl gärna deltagande via facebook

Kan ej kommentera.