Archive for april, 2017

MFKs remissyttrande över Energikommissionens betänkande 2017:2

onsdag, april 26th, 2017

Kort och gott sammanfattar vi vårt yttrande med följande:
”Vi anser att framtida svensk energipolitik, trots utredningens stolta visioner kan komma att leda till otrygg elförsörjning, ökad miljöpåverkan, höga elpriser, försämrad konkurrenskraft och energifattigdom. Betänkandets föreslagna åtgärder inger mera tvivel än förtroende”.
(mer …)