Archive for juli, 2016

Yttrande över Betänkande SOU 2016:13, Palett för ett stärkt civilsamhälle

måndag, juli 25th, 2016

Diarienr: Ku2016/00504/D (mer …)

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

måndag, juli 25th, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle.
Ärende: SSM 2015-1683 (mer …)

Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Clink-ansökan

måndag, juli 25th, 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen – Inkapslingsanläggning och Clab
Ärende: SSM 2015-2519. (mer …)

Yttrande: Införande av strålskyddsdirektivet 213/59/EURATOM i svensk lagstiftning

måndag, juli 25th, 2016

Sammanfattning:
– MFK menar att lagen borde utökas till och inkludera alla potentiellt farliga miljöfaktorer. Detta för att få en bättre likabehandling av olika risker. (se stycke 1-2).
– MFK menar också att förklaringen till LNT skall förtydligas (stycke 3).
– MFK menar att begrepp som dosgräns, dosrestriktion och referensnivå kan utnyttjas och hållas isär samt även tillämpas för andra miljöfaktorer (stycke 4). (mer …)