Archive for september, 2013

Elektricitet – en lyxvara i Tyskland

torsdag, september 12th, 2013

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

Det finns röster i Sverige som vill att vi i skall kopiera tyska Energiewende, som är namnet på den process som är på gång där för att med förnybar energi ersätta de årliga 141 TWh el som de tyska kärnkraftverken producerat. Hela omläggningen skall vara klar 2022. Då skall 35 procent av elen vara förnybar mot dagens 23 procent. Nu är inte alla tyskar nöjda med det som sker.

Rådgivare till regeringen förordar en nystart av Energiewende annars blir kostnaden 50 miljarder Euro (438 miljarder kronor) per år. Vad som än händer: låt oss slippa en kopia av Energiewende i Sverige.
Läs hela artikeln i Second Opinion.

Svante Axelsson: Högre elpriser och mer koldioxidutsläpp

torsdag, september 12th, 2013

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

I Svenska Dagbladets Brännpunkt den 3 augusti 2013 avslöjade Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson sin totala brist på överblick när det gäller den svenska elproduktionen. Slutsatsen av hans budskap var högre elpriser och större koldioxidutsläpp men det är tveksamt om han förstod det själv. (mer …)

Fruktan och skräck i energidebatten, utan kunskap och en analys.

torsdag, september 12th, 2013

Av Leif Hägg (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

László Gönczi skriver att Vattenfall investerat i en” dödsbringande teknologi”, och därmed inte skall få ersättning för avvecklingen i Tyskland. (Fria Tidningen Nr 37)
När man följer debatten i våra medier om kärnkraft och slutförvar så framstår okunskap och myter som det dominerande inslaget. Miljörörelsens affärside och starkaste kort har hela tiden varit fruktan, och deras strategi följaktligen att underblåsa oro och okunskap. (mer …)

Kärnkraften en nyckelkomponent i världens framtida energiproduktion

torsdag, september 12th, 2013

Av Bengt Lindhé (Författaren svarar själv för innehållet, fakta och värderingar i denna artikel.)

I två tidigare artiklar har jag refererat delar av Vetenskapsakademiens nyligen utkomna skrift ”Sveriges energisituation i ett europeiskt och globalt alternativ”. Den första handlade om vindkraft, den andra om fossilfri energiproduktion. Denna tredje artikel är ett referat av skriftens syn på kärnkraft. (mer …)