Archive for juli, 2012

Ett första steg mot nya reaktorer

tisdag, juli 31st, 2012

SSM har kungjort att Vattenfall lämnat in ansökan om att få ersätta 1-2 reaktorer med nya. Något beslut om utbyte är dock inte fattat ännu hos Vattenfall, utan ansökan syftar till att få igång processen för att få kunskap om vilka förutsättningar som ska gälla och därmed ha underlag för beslut. Detta uppskattas kunna ta ca tio år i anspråk. Därefter kan upphandlingsprocessen starta och nya reaktorer tas i drift om ytterligare ca fem år. Någonstans måste man börja och MFK ser naturligtvis mycket positivt på att processen kommer igång, vilket borde glädja varje sann miljövän.
(Läs mer)

Annons i AIP 2 juli 2012 med referenser

söndag, juli 1st, 2012

Klicka här för att se annonsen
Annonstexten:
Kärnkraft är klimatsmart
Kärnkraft har lika liten miljöpåverkan som vattenkraft och vindkraft
Avfallsfrågan är löst. Mängden avfall kan minskas radikalt genom återvinning
Med fjärde generationens reaktor behöver nytt uran inte brytas på minst 1000 år
Generellt dör ca 22 % av befolkningen i cancer. Tillskottet från Tjernobyl uppskattas i närområdet till ytterligare 0,07 %, vilket är för lite för att kunna påvisas
Trots 15 000 sammanlagda driftår har förutom Tjernobyl ingen utomstående omkommit av strålning från kärnkraftsolyckor (Three Mile Island och Fukushima inräknade)

Klicka på länkarna nedan för att se vad som stödjer påståendena.
Livscykelanalys, Vattenfalls el i Sverige
Comparative Carbon Dioxide Emissions from Power Generation (WNA)
Energy Lifecycle of Nuclear Power (Nuclearinfo.net)
Morgondagens reaktor löser avfallsfrågan (Forskning.se)
Dödsorsaker 2010 (Socialstyrelsen)
Chernobyl’s legacy, Health, Environmental and Socio-economic Impacts (IAEA m.fl.)
Backgrounder on the Three Mile Island Accident (U.S.NRC)
Kalla fakta om Fukushima (SKC)
IAEA international fact finding expert mission of the nuclear accident following the great east japan earthquake and tsunami (IAEA)