Archive for maj, 2012

MFKs remissyttrande över SKBs ansökan om slutförvar

torsdag, maj 24th, 2012

SKB har lämnat in ansökningar om slutförvar och anläggning för inkapsling (Clink). Granskning av dessa görs av SSM som administrerar den nationella remissen, där MFK ingår som remissinstans. MFK har yttrat sig över slutförvarsärendet, men avstått från att ge synpunkter om Clink. Se brevet här

Planlös planhushållning om energin

torsdag, maj 17th, 2012

Politikerna har satt sig i en omöjlig sits genom att detaljstyra hur mycket energi som får produceras av olika energislag. Denna styrning grundar sig mera på åsikter om vad som är bra för miljö, ekonomi, säkerhet mm och inte på reella fakta. Om man lade detaljstyrningen åt sidan och i stället diskuterade krav baserade på fakta, skulle det vara enklare att nå politisk överenskommelse. (mer …)

Ett steg närmare GenIV-reaktorer

tisdag, maj 8th, 2012

I december 2011 samlades i Bombay 160 forskare inom kärnteknik i ett 2a internationellt seminarium på temat Acceleratordrivna underkritiska reaktorsystem med användning av torium. Bara en månad senare meddelade en forskargrupp i Belgien om ett lyckat test av ’Guinevere’, en prototyp av en blykyld kärnreaktor matad av en partikelaccelerator – en viktig milstolpe mot den typ av acceleratordrivna system (ADS) som forskarna skissade på i Bombay-seminariet.

Dagens reaktorer baserar sig på en härd med klyvbart bränsle som konfigureras så att fissionen kan underhålla en kedjereaktion i en kontrollerad kriticitet. I en ADS är det i stället så att de neutroner som behövs för en fortgående kärnklyvning skapas av högenergiprotoner från en accelerator. Eftersom dessa neutroner produceras utanför reaktorhärden har en ADS-reaktor en större flexibilitet i de isotoper som kan klyvas. Detta gör att ADS alltmer ses som en lovande metod för transmutation av använt kärnbränsle och för kraftgenerering från torium, uran eller återvunnet använt kärnbränsle.

Hela artikeln publiceras av CERN Courier (klicka här). Läs även tidigare artikel i MFKs hemsida och pressmeddelandet från KTH närmast nedan.