Archive for februari, 2012

Branden i Ringhals 2

söndag, februari 19th, 2012

Av Nils-Erik Nilsson
Natten mellan den 11 och 12 maj 2011 utbröt en brand i reaktorinneslutningen på Ringhals 2. Branden i sig utgjorde inte något som helst hot mot omgivningen, men ger en blixtbelysning av de brister som gjort att tillsynsmyndigheten (SSM) sedan juli 2009 satt Ringhals under särskild tillsyn. MFK försvarar inte på något sätt det slarv och de brister som lett till att SSM satt Ringhals under särskild tillsyn, men vill ge sin syn på vad som hände. Branden i Ringhals 2 kan ses som ett utslag av dessa brister och MFK menar att det som hände visar att Ringhals måste förbättra sina rutiner. (mer …)

Med anledning av elbristen

fredag, februari 3rd, 2012

Av Carl-Erik Magnusson
ON-line kommentar (nr 287) till artikel i Dagens Industri 1 feb 2012 med rubrik ”Bara hälften av kärnkraften går för fullt”.

287. Energi och politik; när möts de två?
Vad är politikens uppgift? Att detaljstyra varje verksamhet eller att diskret skapa goda förutsättningar för medborgarna och mångfalden i deras kunskap? Svar: Det senare!
Men: Svensk politik har under några decennier missat sin uppgift att sätta ramar för verksamheten och kontrollera dess efterlevnad. I stället har den lagt sig i detaljer utan att inhämta nödvändig kunskap. Det gäller utbildning, vård, näringsverksamhet mm.
Energisektorn har förlamats av politiken; forskning har förbjudits, utbildning på området fallerat; vem vill utbilda sig till en hotad bransch? Personal på kärnkraftverken har känt sig ifrågasatta, några under ett helt yrkesliv. Att hålla inspirationen levande i ett sådant klimat är värt all beundran.
Underhåll har försummats; vem investerar under nedläggningshot? Bristfällig skötsel verkar generell. Järnvägen är ett annat exempel.
Det underhåll som under många år minimerats måste nu utföras. Aldrig har så mycket arbete behövt göras på så kort tid som nu, dessutom av medarbetare som ständigt varit ifrågasatta, ibland känt sig mobbade. Att upp mot 20 miljarder kronor offrats på Barsebäcks stängning bidrar inte till underhåll eller produktion.
Vad betyder ordet minister? Svar: Den minste, dvs en tjänare. Har vi glömt det eller bara inte förstått? I en demokrati är politiken medborgarnas tjänare. Den goda makten märks inte, den söker inte sitt. Att ständigt lägga sig i detaljer men missa helheten är inte att föra ut politiken till medborgarna.
Om hälften av kärnkraftverken står stilla får vi kanske söka felet hos oss själva.