Archive for oktober, 2011

MFKs remisyttrande om Samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet

måndag, oktober 10th, 2011

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordf. i MFK
Miljövänner för kärnkraft har granskat rapporten SOU 2011:18, med rubriken ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form”. (mer …)