Archive for juni, 2011

MFKs flygblad under Almedalsveckan

torsdag, juni 30th, 2011

Kärnkraft – Ja tack!

Den globala elproduktionen har de senaste 20 åren stigit med 60 %. I Kina har den stigit med 360 % och utvecklingen fortsätter. Energibesparingar i Sverige, EU och övriga industriländer är välkomna, men räcker inte för att bryta trenden med globalt ökande elanvändning.

Idag utgörs den globala elproduktionen till 2/3 av fossila bränslen (kol, olja, naturgas), 1/6 av kärnkraft och 1/6 av förnybart. Om vi ska klara klimatet så måste den fossila elproduktionen bort nästan helt under de närmaste decennierna. Produktionen från kärnkraft och förnybart måste minst tredubblas. Det klarar vi inte utan att bygga ut kärnkraften!

Visste du att…

  • Kärnkraften är lika miljöneutral som vindkraft och vattenkraft.
  • Avfallsfrågan är löst, amerikanska WIPP är redan i drift och KBS-3-metoden i Sverige är färdig att användas.
  • Uranbrytning inte värre än annan gruvbrytning
  • Ingen människa skadades vid Harrisburgolyckan.
  • Ännu har ingen skadats av strålningen från Fukushima.
  • Totalt uppskattas 5000 människor under en hel generation dö pg.a. Tjernobyl
  • 200 000 människor dog p.g.a. vattenkraftsolyckan Banqiao i Kina.
  • Luftföroreningar från förbränning dödar 600 000 människor varje år, varav en stor del kommer ifrån kolkraft.

Visa ditt stöd för framtidens energi!
Gå med i föreningen
Miljövänner för kärnkraft

Mera information med klickbara länkar som kompletterar påståendena ovan (mer …)

Japanerna ser realistiskt på strålskydd

tisdag, juni 14th, 2011

Japan drabbades av en svår reaktorolycka av högsta graden 7 på internationella INES-skalan i samband med en jordbävning graderad till 9 på Richterskalan den 11mars 2011. Sex reaktorer i Fukushima- Daiichi drabbades av tsunamivågen som slog sönder maskinerna för nödkylning av reaktorerna och kraftnätet för yttre elförsörjning. Härdarna i tre av reaktorerna smälte och den i reaktorerna bildade vätgasen exploderade och förstörde reaktorernas ytterhöljen.
Radioaktivitet läckte ut från reaktorerna och spreds i vattnet och i luften i omgivningen med rådande vindar. Till och med i Sverige kunde låga halter av radioaktivt jod uppmätas vid FOI:s mätstationer utan skadlig betydelse för hälsan eller miljön.
I Sverige har radioaktiva ämnen spritts över landet vid några tillfällen. Under 1950-60 talen spreds över hela Sverige radioaktiva ämnen från de ryska kärnvapenproven på Novaja Zemlja och 1986 så gav Tjernobylolyckan upphov till en radioaktiv beläggning främst i norra Sverige beroende på vindar och regn.
Vid de ryska atombombsproven vidtogs inga skyddsåtgärder. Vid Tjernobylolyckan så kostade olika skyddsåtgärderna bortåt 1 miljard kronor i ersättningar från svenska staten för bortkastad mjölk och kött från vilda djur och renar. Kostnaderna blev höga då de tidigare bestämda gränsvärdena baserade på kunskaperna från 1960-talet atombombsprov sänktes efter olyckan med en faktor fem.
I Japan har man inte sänkt gränsvärdena för radioaktiva ämnen efter olyckan. Stråldoserna för de som arbetar med skyddsarbete vid reaktorerna har tillåtits gå upp till 250 mSv – en högre siffra än normalt tillåtna 50 mSv per år. Ingen av arbetarna vid Daiichi-reaktorerna i Japan har skadats allvarligt av strålning.
De svenska gränsvärdena vid Tjernobylolyckan var onödigt lågt satta och kostade oss således nära 1 miljard kronor. Vi har något av en trygghetshets i Sverige.
Fil dr Lars Persson
Slånbärsvägen 11A
19334 Sigtuna
0708-297100
lars.ingeman@telia.com