Archive for april, 2011

25 år efter Tjernobyl

måndag, april 25th, 2011

Av Lars Wiegert MFK sekreterare

Natten till den 26 april 1986 havererade en reaktor i Tjernobyl och många minns detta med en rysning och förtroendet för kärnkraften sjönk dramatiskt, av förståeliga skäl. Tyvärr är många skrämda helt i onödan. (mer …)

Miljövänner för kärnkraft tar ställning själva

tisdag, april 5th, 2011

Av Lars Wiegert, MFK sekr.
Den 1 april hade Göteborgsposten en stort upplagd artikel med rubrik ”Tjänar pengar på kärnkraft”. Pappersupplagan fyllde dessutom förstasidan med rubriken ”Vilka kan du lita på?” och vill därmed påskina att man inte kan lita på personer som har anknytning till branschen, inkluderat engagerade forskare. Artikeln framställer MFK som en lobbygrupp och att styrelseuppdrag där skulle göra ledamöterna icke trovärdiga.

Miljövänner för Kärnkraft är en politiskt och kommersiellt oberoende ideell förening, som bildades 1988 av några miljövänner som tröttnat på en energidebatt dominerad av osaklig antikärnkraftpropaganda. 80-talet präglades precis som nu av en massa osakligheter som endast kunnat bemötas på betald annonsplats, eftersom vad vi har att säga inte anses ha ”nyhetsvärde” för det ger inte de rätta skrämmande rubrikerna.
I vår strävan att alltid komma med faktaunderbyggda argument har vi anlitat sakkunskapen i universitet och högskolor. Att påskina att forskare som tar ställning och gärna bistår MFK med fakta inte skulle vara trovärdiga är ett bisarrt synsätt helt främmande i en demokrati.

MFKs oberoende visar sig i en mycket begränsad budget baserad enbart på medlemsavgifter och inget annat. Styrelseledamöter får inte ett öre, utan verksamheten bedrivs helt på obetald fritid. De flesta av medlemmarna saknar anknytning till kärnkraftsbranschen. De har helt enkelt insett att det inte går att klara klimat, miljö och välfärd utan energi från kärnkraft och nyttjar bara sin demokratiska rätt att ge sitt stöd för denna viktiga sak.

MFK vill därför kontra med frågan:
Vilka ska man annars lita på om inte på dem som vet?
I varje fall inte på dem som är avlönade för att skriva skrämmande rubriker eller ”godkända” miljöorganisationer som profiterar på folks rädsla.

Bygg inte nya kolkraftverk

söndag, april 3rd, 2011

Den svenska regeringen har beslutat att låna ut pengar till ett bygge av ett nytt kolkraftverk i Slovenien. Miljöpartiet protesterar mot detta.

På finansdepartementet säger man att vissa länder fortfarande är beroende av fossila bränslen. Ja, men detta hjälper ju knappast Slovenien att ta sig ur detta beroende.

Miljöminister Anders Carlgren (c) säger att Sverige inte kan styra andra länders energiförsörjning. Det är förvisso sant, vi kan inte förbjuda Slovenien från att bygga kolkraftverk. Men vi kan låta bli att uppmuntra dem att göra det genom att låna ut pengar. Carlgren talar om kolkraft under en övergångsperiod och satsningar på förnybart, men genom att bygga ett helt nytt kolkraftverk så cementerar man kolkraften under en lång tid framöver.

Det är också intressant att notera att Miljöpartiet klassar kolkraft som ”det allra miljösmutsigaste energislaget”. Synd att deras partikamrater i Tyskland inte delar den uppfattningen, där tycker man att det är viktigare att avveckla kärnkraften än att avveckla kolkraften.

Ge Slovenien lån för att bygga en ny kärnkraftreaktor istället! Slovenien har redan en kärnkraftsreaktor i drift, så de har redan kompetensen och infrastrukturen för detta.