Archive for oktober, 2010

Kan vi leva utan strålning?

tisdag, oktober 5th, 2010

Av Nils-Erik Nilsson, vice ordförande i Miljövänner för kärnkraft

Det finns en omfattande rädsla för kärnkraft i samhället. Den förefaller ha sin grund i uppfattningen ”Strålning är farligt”. Detta går igen både i rädslan för olyckor, avfall och uranbrytning. Men hur är det? Skulle verkligen liv kunna existera utan ”radioaktiv strålning”? Finns det något exempel på liv som funnits i en ”strålningsfri miljö”? (mer …)