Archive for juni, 2010

Ett steg i rätt riktning

torsdag, juni 17th, 2010

Miljövänner för kärnkraft välkomnar historiskt kärnkraftsbeslut.
Riksdagen har idag fattat det historiska beslutet att tillåta nya
kärnkraftsreaktorer i Sverige. Efter 30 år av avveckling så blir det
äntligen möjligt att utveckla igen.

Ny kärnkraft i Sverige är nödvändig för att behålla välfärden i
framtiden samtidigt som man värnar miljö, klimat, människors hälsa och säkerhet.

Det är dock tragiskt att man sätter en gräns på maximalt tio reaktorer i drift samtidigt i Sverige. Vi hoppas på att man avskaffar den
begränsningen framöver.

Kärnkraften inte alls särskilt dyr

torsdag, juni 17th, 2010

Av Lars Wiegert MFK sekr.

En ofta upprepad osanning är att kärnkraften skulle vara speciellt dyr att bygga. Man hänvisar då till den femte reaktorn i Finland där slutnotan nu anses hamna på ca 50 Mdr sek mot från början beräknade 25 Mdr sek. (mer …)