Archive for mars, 2010

Kärnkraften ger ren, billig, klimatneutral el med hög leveranssäkerhet

tisdag, mars 16th, 2010

Uttalande antaget vid Miljövänner för kärnkrafts årsmöte den 13 mars 2010

De som påstår att vi kan klara klimathotet och ändå undvara kärnkraften är inte trovärdiga. Några påstår att brytning och framställning av klyvbart uran genererar CO2. Det är förvisso sant att här används en del fossilt bränsle, men faktum är att om man studerar alla utsläpp i kärnkraftens livscykel (från gruvan till graven), så är utsläppen räknat per producerad kWh inte större än för vindkraft. (mer …)

MFKs årsmöte den 13 mars 2010

tisdag, mars 16th, 2010

Av Lars Wiegert, sekr.
Miljövänner för kärnkrafts ordinarie årsmöte ägde rum den 13 mars i ABF-huset i Stockholm.
20 ledamöter mötte upp för att rösta fram en delvis ny styrelse och besluta om verksamheten mm för det nya verksamhetsåret.
Som avslutning på årsmötet antogs ett uttalande som är utsänt som pressmeddelande. Läs uttalandet.

Efter själva förhandlingarna och sedvanlig fika var chefsekonomen vid Svenskt Näringsliv, Stefan Fölster, inbjuden och höll ett intressant anförande som han gav rubriken Den gröna paradoxen. Han har bl.a skrivit boken Farväl till världsundergången, som sågar dystra profetior angående klimatet och ingjuter viss tillförsikt om framtiden.
Föredragshållaren fäster uppmärksamheten på en del viktiga rekyleffekter som man ofta inte tänker på. T.ex om ett land som framgångsrikt genomför klimatåtgärder och minskar sin oljekonsumption. Oljan blir då billigare, men oljeproducenterna kompenserar genom att pumpa upp mera för att sälja till andra. Detta är ett av många exempel där åtgärderna som görs i all välmening bara blir slag i luften. Ibland blir de rent kontraproduktiva och motverkar sina syften. Detta är trolig orsak till att CO2-utsläppen fortsätter öka trots Kyoto-protokollet. Sverige har dock minskat sina utsläpp kontinuerligt sedan 1965, till stor del tack vare sin satsning på kärnkraft.

MFKs nya styrelse framgår på annan plats i denna hemsida.