Archive for december, 2009

Remiss SOU 2009:88, Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

onsdag, december 30th, 2009

Inom Ramen för pågående utredning om Samordnad reglering på Kämteknik- och strålskyddsområdet har rubricerade delbetänkande gått ut på remiss. Miljövännerr för kärnkraft har avgett sitt yttrande där vi ställer oss positiva till att att avvecklingslagen (1997:1320) tas bort för att därmed ge möjlighet att ersätta äldre kärnkraftverk med nya. Samtidigt ogillas att kärnkraften särbehandlas med snåriga begränsningar som starkt skulle försvåra sådant utbyte och som inte förekommer för annat kraftslag eller annan industri över huvud taget. Läs hela yttrandet

Medlemsutskick december 2009

tisdag, december 8th, 2009

Dags för en ny redovisning av vad styrelsen sysslar med, samt lite notiser som kan vara av intresse. Läs infobladet.

Ny i serien debattens dumheter

tisdag, december 8th, 2009

I en påkostad annons från E-ON i GP den 7/12 står följande:
”Genom att sätta in extra turbiner i våra befintliga vattenkraftverk kan vi utvinna mer energi ur vattnet. resultatet av effektiviseringarna blir att vi kramar ur el motsvarande nästan två nya vattenkraftverk, utan att vi bygger några nya.”

Det begriper väl var och en att man Inte kan öka energiuttaget mera än vad som finns lagrat i vattnet. Vad man kan få med flera turbiner är ökad effekt på bekostnad av ökat vattenuttag. Detta brukar vara den begränsande faktorn, vilket ofta framhävs som motiv när man vill höja elprtiset. Även om nu flertalet politiker har svårt att skilja på energi och effekt, kunde man förvänta att ett energibolag visste bättre. Men nog är det väl att förolämpa kundkretsen genom att tro att den är lika okunnig som politikerna. Helt klart är att förtroendet för E-ON inte gagnas av fördummande budskap.
Lars Wiegert
MFK sekr.

Osaklig kärnkraftkritik ett hot mot klimatet

måndag, december 7th, 2009

Nu, då klimatdebatten är som mest intensiv förekommer mot allt sunt förnuft en massiv propaganda mot kärnkraft. Romantikerna är så förblindade i rädslan och hatet mot kärnkraften att de inte inser hur kontraproduktivt de i själva verket jobbar i klimatfrågan. För dessa är motståndet mot kärnkraften viktigare än att värna för klimat och miljö. En som lägger in motkraft till motkraften är MFK-medlemmen Bengt Lindhé, som skrivit en välformulerad artikel publicerad i Skaraborgstidningen i slutet av november. Läs artikeln i pdf