Archive for oktober, 2009

Klimatsmart tre-enighet för Sverige

torsdag, oktober 1st, 2009

Av Lars Wiegert, MFK sekreterare
Det är allom bekant att svensk el produceras utan påverkan på miljö eller klimat. Hittills har den producerats till hälften vardera av vattenkraft och kärnkraft. Nu börjar vindkraften ge visst bidrag och den ersätter vattenkraften eftersom vattenkraften står för frekvensregleringen och måste möta för fluktuationerna i inmatning på nätet från vindkraften. Vindkraften är dessutom beroende av ett starkt nät och där kommer kärnkraften in med konstant baslast. De tre energislagen utgör med andra ord ett samspelat system för svensk elproduktion praktiskt taget helt utan påverkan på miljö och klimat. En sällan omnämnd sanning är att utsläpp från kärnkraft per kWh inte är större än från vindkraft, vilket många livscykelanalyser visar. Dessa tar hänsyn till allt ’från gruvan till graven’, (klicka här för ett exempel).
Nu då regeringen beslutat om att befintliga kärnkraftverk kan ersättas med nya, effektivare och säkrare reaktorer, har Docent Frigyes Reisch tagit fram ett listigt koncept som tar tillvara fördelarna med de båda reaktortyperna BWR och PWR, samtidigt som nackdelar tas bort. Konceptet kallas HP-BWR, Högtrycks-kokar reaktor. Docent Frigyes Resich och Fil. Dr Lars Persson beskrier i en artikel hur de nu avställda Barsebäcksreaktorerna skulle kunna moderniseras på detta sätt.
Läs artikeln i pdf