Arkiv för 2009

Remiss SOU 2009:88, Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar

091230

Inom Ramen för pågående utredning om Samordnad reglering på Kämteknik- och strålskyddsområdet har rubricerade delbetänkande gått ut på remiss. Miljövännerr för kärnkraft har avgett sitt yttrande där vi ställer oss positiva till att att avvecklingslagen (1997:1320) tas bort för att därmed ge möjlighet att ersätta äldre kärnkraftverk med nya. Samtidigt ogillas att kärnkraften särbehandlas med snåriga begränsningar som starkt skulle försvåra sådant utbyte och som inte förekommer för annat kraftslag eller annan industri över huvud taget. Läs hela yttrandet

Ny artikel om Gen-IV reaktorer

091208

Klicka på länken

Medlemsutskick december 2009

091208

Dags för en ny redovisning av vad styrelsen sysslar med, samt lite notiser som kan vara av intresse. Läs infobladet.

Ny i serien debattens dumheter

091208

I en påkostad annons från E-ON i GP den 7/12 står följande:
”Genom att sätta in extra turbiner i våra befintliga vattenkraftverk kan vi utvinna mer energi ur vattnet. resultatet av effektiviseringarna blir att vi kramar ur el motsvarande nästan två nya vattenkraftverk, utan att vi bygger några nya.”

Det begriper väl var och en att man Inte kan öka energiuttaget mera än vad som finns lagrat i vattnet. Vad man kan få med flera turbiner är ökad effekt på bekostnad av ökat vattenuttag. Detta brukar vara den begränsande faktorn, vilket ofta framhävs som motiv när man vill höja elprtiset. Även om nu flertalet politiker har svårt att skilja på energi och effekt, kunde man förvänta att ett energibolag visste bättre. Men nog är det väl att förolämpa kundkretsen genom att tro att den är lika okunnig som politikerna. Helt klart är att förtroendet för E-ON inte gagnas av fördummande budskap.
Lars Wiegert
MFK sekr.

Osaklig kärnkraftkritik ett hot mot klimatet

091207

Nu, då klimatdebatten är som mest intensiv förekommer mot allt sunt förnuft en massiv propaganda mot kärnkraft. Romantikerna är så förblindade i rädslan och hatet mot kärnkraften att de inte inser hur kontraproduktivt de i själva verket jobbar i klimatfrågan. För dessa är motståndet mot kärnkraften viktigare än att värna för klimat och miljö. En som lägger in motkraft till motkraften är MFK-medlemmen Bengt Lindhé, som skrivit en välformulerad artikel publicerad i Skaraborgstidningen i slutet av november. Läs artikeln i pdf

Klimatsmart tre-enighet för Sverige

091001

Av Lars Wiegert, MFK sekreterare
Det är allom bekant att svensk el produceras utan påverkan på miljö eller klimat. Hittills har den producerats till hälften vardera av vattenkraft och kärnkraft. Nu börjar vindkraften ge visst bidrag och den ersätter vattenkraften eftersom vattenkraften står för frekvensregleringen och måste möta för fluktuationerna i inmatning på nätet från vindkraften. Vindkraften är dessutom beroende av ett starkt nät och där kommer kärnkraften in med konstant baslast. De tre energislagen utgör med andra ord ett samspelat system för svensk elproduktion praktiskt taget helt utan påverkan på miljö och klimat. En sällan omnämnd sanning är att utsläpp från kärnkraft per kWh inte är större än från vindkraft, vilket många livscykelanalyser visar. Dessa tar hänsyn till allt ’från gruvan till graven’, (klicka här för ett exempel).
Nu då regeringen beslutat om att befintliga kärnkraftverk kan ersättas med nya, effektivare och säkrare reaktorer, har Docent Frigyes Reisch tagit fram ett listigt koncept som tar tillvara fördelarna med de båda reaktortyperna BWR och PWR, samtidigt som nackdelar tas bort. Konceptet kallas HP-BWR, Högtrycks-kokar reaktor. Docent Frigyes Resich och Fil. Dr Lars Persson beskrier i en artikel hur de nu avställda Barsebäcksreaktorerna skulle kunna moderniseras på detta sätt.
Läs artikeln i pdf

MFKs flygblad för Almedalen 2009

090629

MFK var på plats under Almedalsveckan och delade ut detta flygblad.
(mer …)

Osakliga och sakliga debattinslag

090517

Av Lars Wiegert
Myten om uranbrytningens farlighet är nu ett av antikärnkraftslobbyns viktigaste argument som upprepats så mycket att den nästan blivit ett axiom i mediedebatten. Den som vågar slå hål i den myten anses så farlig att han ska utsättas för personangrepp på lägsta nivå. Klicka här för ett verkligt bottennapp i den vägen skrivet av Gudrun Utas, en av 80-talets värsta kärnkraftsbelackare, med hjälp av en fd kärnvapenforskare, Mats Törnqvist.

Se här mitt svar, förstärkt med ytterligare fakta skrivet av Anders Allander.

Vissa är så förblindade av sina hat till kärnkraften att de inte inser att de i själva verket motarbetar klimatet, en god miljö och vår välfärd.

Dagens Dumhet

090423

Danmark har anmält Sverige till EU-kommissionen för misstanke om att vi ser till att ha begränsad kapacitet till export ev el och därmed ha fördel genom att hålla ett lägre pris för oss själva. Detta togs upp i Dagens Industri den 23/4 2009 (klicka på denna länk) Man anser tydligen att vi svenskar ska bekosta högre kapacitet i de externa överföringarna för att därmed dessutom få ett högre elpris själva. Danskarna glömmer att stängningen av Barsebäck minskade drastiskt möjligheten att exportera el och nu vill de tydligen att vi ska betala dubbelt för stängningen som de lurade oss till.
Lars Wiegert
MFK sekr,

Uttalande av MFK årsmöte 2009-03-21

090415

Nu finns chansen att bli av med blockeringen i energifrågan

Miljövänner för Kärnkraft välkomnar regeringens gemensamma utspel i energifrågan, där man äntligen slutar att förneka en av våra största energikällor. (mer …)