Arkiv för 2008

Onödig alarmism om Oskarshamn i Metro

080524

Metros artikel om bomblarmet i Oskarshamns kärnkraftverk är onödigt alarmistisk. Artikeln innehåller denna bild som antyder att en bomb skulle kunna få konsekvenser upp till 20 mil från reaktorn.

En bomb skulle kunna förstöra viktiga delar av reaktorn och göra den obrukbar för en lägre tid. Det skulle bli väldigt dyrt och leda till utebliven elproduktion. Men att det skulle kunna orsaka utsläpp som får konsekvenser 20 mil bort är ytterst osannolikt. Alla svenska reaktorer har en tät inneslutning av tjock betong, och det krävs betydligt mer än en liten bomb för att spräcka den. Det står inte heller något i artikeltexten om någon sådan risk, man gör bara denna ogrundade antydan med bilden.

Missbruk av begreppet ’Hållbar utveckling’ kan leda till stagnation

080520

Det blivit närmast ett axiom att bara sk förnybara energislag är förenliga med hållbar utveckling. Detta var aldrig avsikten med den definition av begreppet ’Hållbar utveckling’ som myntades av Brundtlandkommissionen. Artikeln nedan visar med logiskt resonemang att det faktiskt blir motsatt effekt om man ensidigt satsar på vissa ’godkända’ energislag och förbjuder andra. (mer…)

Sverige bör ställa sig positivt till ny kärnkraft i Finland

080424

Det finländska energiföretaget Teollisuuden Voima Oyj (TVO) planerar att utöka kärnkraftverket i Olkiluoto med ett fjärde aggregat. Två aggregat finns redan i drift och ett tredje är under uppförande. Nedan är MFKs remissvar till Naturvårdsverket enligt ESBO-konventionen. (mer…)

Svensk el borde inte belastas med utsläppsrätter

080419

På MFKs årsmöte som avhölls den 8 mars författades ett uttalande som påvisar det absurda med att den rena svenska elproduktionen på grund av marginalkostnadsprincipen ska belastas med utsläppsrätter. (mer…)

Referat från MFKs 20e årsmöte

080418

Elbranschen nr1 2008 har en artikel om årsmötet som ägde rum den 8/3 i ABF-huset i Stockholm. Läs mera

Kärnkaftens återkomst

080409

Ingen kan nog ha missat dokumentären ”Kärnkraftens återkomst” som visades på svt 1 i måndags. Det var en intressant dokumentär som till en början verkade lovande men som sen gav på tok för mycket utrymme till kärnkraftsmotståndares halvsanningar och rena lögner. Väldigt synd, jag tog iallafall tillfället i akt och skrev ett litet mail till producenten av programmet, Justin Pemberton. Här är en kopia av mailet

(mer…)

Debattens dumheter

080330

Förfelat syfte
Den 29 mars, inträffade ’Earth Hour’ instiftat bl.a. av Världsnaturfonden, då så många som möjligt uppmanas att släcka lampor. Det uppskattas att 30 miljoner personer släcker sina lampor under den timmen. Enligt en notis i GP den dagen uppmanas vi av Stefan Henningsson, projektledare vid WWF, att i stället tända några stearinljus! Det vore intressant att få förklarat på vilket sätt miljö och klimat blir bättre av det. Eftersom svensk el produceras med utsläppsfri vatten- och kärnkraft borde denna pseudohandling kvalificera sig som en av energidebattens dumheter. Men att dessutom uppmana folk att bränna några miljoner stearinljus tar priset!
Lars Wiegert
MFK sekr.

Klimatberedningen glömde det viktigaste

080227

Följande sändes till miljöministern och som pressrelease den 25 feb 2008. (mer…)

Miljövänner för Kärnkraft är positiv till nya Finska kärnkraftverk

080227

Följande brev har sänts till Naturvårdsverket den 25 feb 2008. (mer…)

Dagens dumhet

080219

Dagens dummaste artikel kommer utan tvekan från miljöpartiset Jan Lindholm

Kärnkraft rubbar värmebalansen
Han skriver
Svensk kärnkraft tillförs 225 TWh bränsle per år, varav två tredjedelar kyls bort i våra kustvatten och en tredjedel blir el. När elen utfört sitt arbete i form av hushållsel eller industriell el omvandlas den helt till spillvärme. Ingen energi försvinner, den ändrar bara kvalitet.
(mer…)