Archive for oktober, 2008

Ny reaktor i Ingnalina

lördag, oktober 4th, 2008

Naturvårdsverket har inom ramen för ESBO-konventionen inbjudit till remiss av Miljökonskvensbeskrivning för en ny reaktor i Ingnalina. Se här MFKs yttrande.