Archive for juni, 2008

Remisyttrande angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden till vissa ideella föreningar

måndag, juni 23rd, 2008

Miljövänner för kärnkraft har granskat Statskontorets rapport ’Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden’ (2008:5). Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:
(mer …)