Archive for januari, 2008

En politikers självkritik

söndag, januari 20th, 2008

Med anledning av Fps utspel om utbyggnad av kärnkraften utfördes en undersökning som visade på en markant skillnad mellan politikernas och väljarnas inställning till kärnkraften. Lars Ohly förklarar skillnaden att ”Vi har misslyckats med att tydliggöra problemen med kärnkraft”. Detta får ett löjets skimmer över sig då han strax innan sagt att de varit dåliga på att lyssna på folk. Man undrar vem som vet bäst, Lars Ohly eller de minst 40.000 tidningsläsare som svarade på kvällspressens enkäter och visade att 80% är för en utbyggnad av kärnkraften?
Lars Wiegert

Mindre förtroendeingivande

söndag, januari 20th, 2008

Carin Jämtin som leder Socialdemokraternas arbete med att ta fram en ny klimatpolitik fällde i en artikel i SvD den 17/12 2007 följande mindre intelligenta uttalande:
”Ytterligare minst en kärnkraftsreaktor bör skrotas under nästa mandatperiod… Handlar det bara om en eller två reaktorer, då räcker det med att bygga ut vindkraften. Där kan vi göra jättemycket. Sedan finns det säkert andra sätt, som vi inte ens kommit att tänka på än, att ta fram både el och värme.”

Det känns jättetryggt att en toppolitiker vill förlitar sig på ”andra sätt, som vi inte ens kommit att tänka på än” för att producera el istället för kärnkraft. Sedan kan man undra över vad det är för vinst för klimatet med att ersätta en utsläppsfri energiform med en annan…
Lars Wiegert

England beslutar om att ersätta gammal kärnkraft med ny

söndag, januari 13th, 2008

Som framgått av media nyligen har den engelska regeringen, efter allmän remiss, beslutat att kärnkraften ska ha en nyckelroll för den framtida energiförsörjningen som ska vara baserad på låg-kol-teknologi. Gamla kärnkraftverk ska ersättas med nya, effektivare och säkrare än de nuvarande. En ökning av kärnkraftskapaciteten förutses. Något tak för antal reaktorer är inte satt, utan det ska baseras på vad planeringen kommer fram till.
Nedanstående länk leder till det engelska industridepartementet, där man kan ladda hem ett sk ’white paper’ med beslutet och motiveringen bakom. Där finns även en redogörelse av remissförfarandet och en konsekvensbeskrivning.
Klicka här