Arkiv för 2008

MFK hos Ungdomens nordiska råd

081215

Av Nils Rudqvist
Helgen den 24-26 oktober var jag och Bengt Barkman (ordförande i MFK – miljövänner för kärnkraft, tillika föreningen där jag sitter som styrelseledamot) i Esbo, Finland. Vi var inbjudna av ungdomens nordiska råd (UNR) till att delta i en paneldebatt för att diskutera kärnkraften, framtidens energi och klimatfrågan. (mer …)

Uranbrytning i Sverige

081130

Geologen och MFK-medlemmen Gustav Åkerblom har skrivit en intressant rapport om möjligheterna till uranbrytning i Sverige.
Läs rapporten (PDF) här.
Se även infoblad om svensk lagstiftning om uranbrytning

Ny reaktor i Ingnalina

081004

Naturvårdsverket har inom ramen för ESBO-konventionen inbjudit till remiss av Miljökonskvensbeskrivning för en ny reaktor i Ingnalina. Se här MFKs yttrande.

Framtiden med fusion

080922

Framtiden med fusion (Prof. Ragnar Hellborg)

Kärnkraften väl beprövad men har utvecklingen framför sig

080922

Kärnkraften väl beprövad men har utvecklingen framför sig (Prof. Imre Pazsit och Lars Wiegert, Civ.ing elkraft)

Kärnkraften – framtidens energi

080922

Kärnkraften – framtidens energi (Nils-Erik Nilsson, Civ.ing)

Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft i symbios

080812

I en kampanj för att visa att det inte är fråga om ’antingen eller’, utan ’både och’, där dessa tre energislag kompletterar varandra väl, har denna artikel varit publicerad i ett flertal tidningar. Den är författad av Docent Frigyes Reisch och Fil Dr Lars Persson. (mer …)

Verkliga sanningar om reaktorhaverier

080727

Förf. Lars Wiegert, Civ.-ing, Mfk sekr.
I media blandas ofta haverierna Harrisburg och Tjernobyl ihop och utmålas som likartade katastrofer. Få jämförelser kan vara mera obalanserade. Miljövänner för Kärnkraft reder ut begreppen och visar att en härdsmälta i en lättvattenreaktor inte är samma sak som olyckan i Tjernobyl. (mer …)

Remiss utbyggnad av slutförvarsanläggning i Olkiluoto

080720

Naturvårdsverket har skickat ut remiss enligt Esbo-avtalet om gränsöverskridande samverkan om utbyggnad av redan beslutad slutförvarsanäggning för att täcka även kommande FIN6 och FIN7. Bifogat är MFKs yttrande

Remisyttrande angående försöksverksamhet med stöd ur kärnavfallsfonden till vissa ideella föreningar

080623

Miljövänner för kärnkraft har granskat Statskontorets rapport ’Samråd, stöd och slutförvar – en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden’ (2008:5). Miljövänner för kärnkraft ber med anledning av detta härmed att få avge följande yttrande:
(mer …)